Regulamin sklepu


OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS)

 1. Strona internetowa www.kama-amber.pl prowadzona jest przez Producenta
 2. Producent - KAMA Pracownia Biżuterii Marzena Górzyńska, ul. Falck Polonusa 14a, 80-609 Gdańsk, NIP 5831114306, email: gdansk@kama-amber.pl, tel. +48 58 307 31 05
 3. Informacje zawarte na www.kama-amber.pl dotyczące Produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, są jedynie zaproszeniem dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do składania w dowolnej formie Zapytań Ofertowych,


DEFINICJE

 1. Produkty - wyroby lub usługi skatalogowane przez Producenta;
 2. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta zwww.kama-amber.pl ;
 3. Użytkownik zalogowany - podmiot prowadzących działalność gospodarczą spełniający oraz akceptujący Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS), który posiada Konto Klienta nawww.kama-amber.pl ;
 4. Konto Klienta – baza danych przechowywana przez Producenta, zawierająca informacje o Użytkowniku zalogowanym, wykorzystywane do realizacji składanych Zapytań, Zamówień i Faktur, zawiera ona również historię Zapytań, Zamówień.
 5. Zapytanie Ofertowe (Zapytanie) - to zaproszenie od Użytkownika zalogowanego skierowane do Producenta zachęcające do złożenia Oferty;
 6. Oferta - przedstawienie przez Producenta warunków realizacji Zapytania złożonego przez Użytkownika zalogowanego.
 7. Zamówienie – przyjęcie przez Użytkownika zalogowanego Oferty złożonej przez Producenta.
 8. Umowa sprzedaży (Umowa)- umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Producentem a Użytkownikiem zalogowanym


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Producent przyjmuje Zapytania/Zamówienia tylko i wyłącznie od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Za pośrednictwemwww.kama-amber.plProducent nie sprzedaje towarów konsumentom w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Ostateczna treść Umowy sprzedaży tj. warunki sprzedaży, ceny, terminy realizacji, koszty dostawy itp. ustalane są każdorazowo indywidualnie między Producentem, a Użytkownikiem zalogowanym.


ZAKŁADANIE KONTA KLIENTA.

 1. W celu złożenia Zapytania niezbędne jest posiadanie aktywnego Konta Klienta.
 2. Założenie Konta Klienta wymaga od Użytkownika wypełnienia stosownego formularza elektronicznego z podaniem danych firmy oraz danych osobowych osoby kontaktowej.
 3. Login (e-mail) i hasło podaje Użytkownik podczas zakładania konta.
 4. Założenie Konta Klienta wymaga nadto złożenie przez Użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z OWS, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia Konta Klienta, a także dla celów wystawienia faktury oraz w celu realizacji Zamówień.
 5. Klient może założyć w serwisie tylko jedno Konto Klienta.
 6. Konto Klienta staje się aktywne po jego akceptacji przez Producenta. Użytkownik zostaje powiadomiony o akceptacji Konta Klienta na adres e-mail podany podczas rejestracji. Producent zastrzega sobie możliwość odmowy aktywacji Konta Klienta.
 7. Z chwilą akceptacji Konta Klienta przez Producenta następuje jego aktywacja, a tym samym z tą chwilą Użytkownik zalogowany i Producent zawierają umowę świadczenia usług.
 8. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług Konto Klienta przestaje być aktywne, a tym samym Użytkownik zalogowany traci możliwość posługiwania się nim.


POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników www.kama-amber.pl w związku ze składanymi zapytaniami oraz ich obsługą jest Producent.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zamówionych Produktów do Użytkownika zarejestrowanego. Użytkownicy zarejestrowani mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Weryfikacji danych lub korekty można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Producenta na adres gdansk@kama-amber.pl


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji, w których posiadanie weszli w związku z zawarciem lub realizacją Umowy.
 2. Użytkownik zalogowany zobowiązuje się do aktualizacji danych, które udzielił Producentowi w celu umożliwienia wykonania Zamówienia/Umowy.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby Producenta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w OWS oraz Umowie stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.
 5. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności OWS z Umową, Umowa ma znaczenie rozstrzygające.Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie i dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. 
Ok, rozumiem i akceptuję×